Tag Archives: thiết kế website chuyên nghiệp

Điều gì xảy ra nếu tất cả các ứng dụng và trang web theo cùng một hệ thống thiết kế?

Phần lớn đã được viết về muộn về tầm quan trọng của hệ thống thiết kế. Điều này giúp người dùng dễ dàng điều hướng một trang web hoặc ứng dụng. Họ có thể nhận ra các phiên bản chính của thiết kế website như gọi hành động chính, tiêu đề, biểu tượng, điều hướng […]

0938844990