FACEBOOK ADS LÀ CÔNG CỤ MANG VỀ LỢI NHUẬN HIỆU QUẢ NHẤT CHO MỌI DOANH NGHIỆP

Mạng lưới hơn 64 triệu người dùng

Đưa quảng cáo tiếp cận khách hàng mục tiêu nhanh chóng

Truyền tải thông điệp rộng rãi nhờ tính lan truyền của mạng xã hội

Quản lý và theo dõi ngân sách quảng cáo cụ thể theo ngày, giờ hay bất kỳ thời điểm nào

QUY TRÌNH CHUYÊN NGHIỆP, BÀI BẢN GIÚP ĐẢM BẢO LỢI ÍCH CHO KHÁCH HÀNG

1. Tư vấn, phân tích mô hình doanh nghiệp

2. Phân tích đối tượng khách hàng

3. Lựa chọn, định dạng hình thức quảng cáo phù hợp

4. Tư vấn, hỗ trợ thiết lập hình ảnh, nội dung mẫu quảng cáo

5. Thực thi, triển khai chiến dịch

6. Tối ưu nhóm quảng cáo theo từng nhóm khách hàng mục tiêu