Phòng ngừa nâng cấp WordPress

Có vẻ như một điều không đổi với WordPress và đó là cập nhật thường xuyên.

Cùng với việc sửa chữa và thêm chức năng mới. Bảo mật là một trong những lý do chính để cập nhật lõi WordPress. Để giữ cho WordPress an toàn nhất có thể và luôn đi trước các tin tặc. Bạn nên cập nhật các trang web WordPress của mình.

Bản nâng cấp tự động hiện là một phần của WordPress. Phiên bản 2.8.2 tính đến thời điểm của bài đăng này, phần lớn, là một bổ sung hay để giữ cho WordPress luôn cập nhật. Có một số biện pháp phòng ngừa nên được thực hiện cho dù bạn cập nhật WordPress như thế nào.

>Xem thêm: dich vu seo gia re

Nâng cấp WordPress Phòng ngừa 1:

Đầu tiên là sao lưu và giữ một bản sao của thư mục wp-content. Thư mục wp-content có các chủ đề, plugin và tải lên của bạn trong đó. Việc nâng cấp tự động không nên ghi đè lên các thư mục này nhưng tôi đã thấy các trường hợp khi một chủ đề mặc định tùy chỉnh được ghi đè.

>Xem thêm: dich vu lam website gia re

Nâng cấp WordPress Phòng ngừa 2:

Tiếp theo là điều quan trọng nhất để sao lưu và đó là cơ sở dữ liệu. Cơ sở dữ liệu chứa nội dung và cài đặt thực tế. Mất cơ sở dữ liệu và mất tất cả!

>Xem thêm: dich vu seo web

Nâng cấp WordPress Phòng ngừa 3:

Vì vậy, bạn có cần phải thực hiện thói quen sao lưu này mỗi khi bạn nâng cấp WordPress không? Nếu bạn đang thực hiện nâng cấp lớn từ phiên bản 2.5 lên 2.8, thì bằng mọi cách. Bạn nên sao lưu tốt hơn và sẵn sàng cho một số vấn đề, đặc biệt nếu bạn có nhiều plugin hoạt động.

Tôi cũng đề nghị nâng cấp thủ công cho những bước nhảy lớn như thế. Nhưng nếu thực hiện nâng cấp nhỏ như 2.8.1 lên 2.8.2 thì tôi thường không sao lưu bất cứ thứ gì và chỉ cần thực hiện tự động. Khi tôi nói tôi không sao lưu bất cứ điều gì, ý tôi là tôi không nên sao lưu thủ công ngay trước khi nâng cấp nhưng tôi có một bản sao lưu tự động không quá vài ngày.

>Xem thêm: seo web gia re

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0938844990