sản phẩm của bạn đang ở giai đoạn nào?

Giai đoạn ‘BIẾT’

Ở giai đoạn này, thương hiệu hay sản phẩm của bạn hầu như sẽ chưa có nhận diện từ người tiêu dùng.

xem chiến lược

Giao đoạn ‘HIỂU’

Sản phẩm của bạn đã được nhiều người biết đến ở giai đoạn này. Nhưng phần lớn người tiêu dùng vẫn chưa thực sự hiểu rõ về lợi ích mạng lại từ sản phẩm của bạn.

xem chiến lược

Giai đoạn ‘THÍCH’

Biết và đã hiểu rõ sản phẩm của bạn, nhưng sản phẩm của bạn vẫn chưa nằm trong mắt người tiêu dùng. Hay nói cách khác vẫn chưa có thiện cảm hay chưa đủ ấn tượng để lưu lại trong tâm trí.

xem chiến lược

Giai đoạn ‘ƯU CHUỘNG’

Ở giai đoạn này, sản phẩm của bạn đã được người tiêu dùng để tâm và dùng thử. Tuy nhiên, dùng thử không có nghĩa la họ sẽ dùng lần sau. Bởi vì con những sản phẩm đối thủ khiến họ cân nhắc về sản phẩm của bạn.

xem chiến lược

Giai đoạn ‘TIN TƯỞNG’

Người tiêu dùng có thể đang cầm lên và xem sản phẩm của bạn sau những ấn tượng, lợi ích mà bạn cho họ thấy. Nhưng người tiêu dùng vẫn chưa hẳn tin vào những gì mà họ được truyền tải. Tạo niềm tin về sản phẩm của bạn đến với người tiêu dùng ngay hôm nay!

xem chiến lược

Giai đoạn ‘MUA’

Giai đoạn này là giai đoạn người tiêu dùng sẽ đưa ra quyết định có nên mua hay không. Phần lớn người tiêu dùng sẽ chờ thêm thông tin về sản phẩm, hay sẽ dự định mua vào lần tới khi họ chắc chắn. Hãy cho họ thấy mua sản phẩm của bạn là một quyết định tốt.

xem chiến lược

TỔNG THỂ TRONG TỪNG GIẢI PHÁP

Phân tích thực tiễn
Các chiến lược được SEOGIARE phân tích đều bám sát tình hình thực tế. Không phụ thuộc vào dữ liệu lịch sử, làm giảm hiệu quả và tiếp cận sai đối tưởng khách hàng

Quy trình bài bản
Thực thi theo quy trình bài bản, minh bạch trong triển khai giúp đảm bảo lợi ích khách hàng

Nói không với thủ thuật
Không sử dụng các thủ thuật ‘đen’ để chuộc lợi từ khách hàng như blackhat, click ảo, ghép code, sử dụng mẫu có sẵn, bùng tiền,…